Werkgroep Vorming en Toerusting

VT boekje (gele boekje)
In de Interkerkelijke Werkgroep Vorming en Toerusting werken vertegenwoordigers van zes protestantse gemeenten in de Midden- en Overbetuwe samen:
– de protestantse Vluchtheuvelgemeente te Zetten
– de protestantse gemeente te Hemmen
– de protestantse gemeente te Zetten en omgeving
– de protestantse Vloedschuurgemeente te Heteren
– de protestantse Voorhofgemeente te Kesteren en
– de protestantse gemeente te Driel.

Doel
Bij vorming en toerusting gaat het om het leren in de kerkelijke gemeente, waarbij gemeenteleden en belangstellenden elkaar in ontmoeting en gesprek vormen en toerusten om als mondige en verantwoordelijke mensen om te gaan met vragen van geloof en samenleven.

Taakstelling
Per jaarseizoen een gevarieerd programma samenstellen dat beantwoordt aan bovengenoemde doelstelling en dit aanbieden aan de achterban en belangstellenden en dit (laten) uitvoeren.

Werkgroep
De bovengenoemde taken worden uitgevoerd in opdracht van de kerkenraden door een regionale werkgroep in de Midden-Betuwe, waarin bovengenoemde kerkelijke gemeenten participeren.

Informatie
Foluke Quist-Wessel.
E-mail: foluke.quist@gmail.com
Bij dit werkgroeplid dat vanuit de Vloedschuurgemeente in de werkgroep participeert, is het programmaboekje op te vragen en zij kan zonodig nadere gegevens verstrekken.
Namens de Vloedschuurgemeente is Foluke Quist-Wessel lid van de werkgroep.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren