Werkgroep Vis


Regionale werkgroep VIS: Verdiepen, Inspireren en Samenkomen

In de Interkerkelijke Werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen werken vertegenwoordigers van zes protestantse gemeenten in de Midden- en Overbetuwe samen:

  • de protestantse gemeente Driel
  • de protestantse Vloedschuurgemeente Heteren
  • de protestantse Vluchtheuvelgemeente Zetten
  • de protestantse gemeente De Rank Zetten
  • de hervormde gemeente Hemmen
  • de protestantse gemeente De Voorhof Kesteren.

Doel
Bij “Verdiepen, Inspireren en Samenkomen” gaat het om het leren in de kerkelijke gemeente, waarbij gemeenteleden en belangstellenden elkaar in ontmoeting en gesprek vormen en toerusten om als mondige en verantwoordelijke mensen om te gaan met vragen van geloof en samenleven.

Taakstelling
Per jaarseizoen een gevarieerd programma samenstellen dat beantwoordt aan bovengenoemde doelstelling en dit aanbieden aan de achterban en belangstellenden en dit (laten) uitvoeren.

Werkgroep
De bovengenoemde taken worden uitgevoerd in opdracht van de kerkenraden door een regionale werkgroep in de Midden-Betuwe, waarin bovengenoemde kerkelijke gemeenten participeren.

Informatie
Namens de Vloedschuurgemeente is Foluke Quist-Wessel lid van de werkgroep.

E-mail: foluke.quist@gmail.com
De activiteiten vindt u terug in het Gele Boekje:
http://www.gele-boekje.nl

VIS: programma 2019-2020
In de nieuwe editie van Het Gele Boekje vindt u het programma voor het seizoen 2019 – 2020. Het zal u meteen zijn opgevallen dat het boekje aangeboden wordt door de Regionale werkgroep VIS (Verdiepen, Inspireren en Samenkomen). Het zijn de vertrouwde gezichten onder een nieuwe naam. Als VISsers hopen wij dat het programma u zal aanspreken en dat wij dat gaan merken aan de stroom van aanmeldingen.

Zowel gemeenteleden als belangstellenden zijn van harte welkom op alle bijeenkomsten. Hoe u zich kunt aanmelden staat vermeld in Het Gele Boekje en op onze website:  www.gele-boekje.nl.

Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en kosteloos, tenzij anders vermeld. Bij de uitgang staat altijd de ‘Gele Bus’ waar een vrijwillige bijdrage in gedeponeerd kan worden. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

U kunt zich opgeven voor zoveel activiteiten als u wilt. Het belang van aanmelden is tweeledig: wij kunnen als werkgroep zo bepalen of een activiteit door kan gaan en voor u als deelnemer is het van belang in het geval een activiteit onverhoopt niet doorgaat. Alleen aangemelde deelnemers kunnen wij dan een annuleringsbericht sturen.

Als werkgroep hopen wij dat dat wij ons vaak met u kunnen Verdiepen en laten Inspireren als wij Samenkomen bij de activiteiten van ons nieuwe programma.

Graag tot ziens in dit nieuwe seizoen!

De Regionale werkgroep VIS,
Hans Brinkman (Driel), Foluke Quist-Wessel (Vloedschuur), Ruud Schotman (Vluchtheuvel), Maria Teunissen van Manen (De Rank), Trudy Bennis-de Jager (Hemmen) en Tim van Beek (De Voorhof)

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren