Nieuwe ontwikkelingen

Vloedschuur
Nieuwe ontwikkelingen: Beleidsplan 2015 – 2019; profielschets te beroepen predikant. In oktober 2015 heeft de Kerkenraad het Beleidsplan 2015 – 2019 vastgesteld.

De eerste contouren van de voornemens voor dit plan zijn eind november 2014 in 2 gemeentevergaderingen gepresenteerd en na intensieve inventarisatie en voorbereidingen in de taakgroepen en de colleges van de kerkenraad zijn 2 belangrijke focuspunten benoemd: aandacht voor de ouders én hun kinderen (“naar binnen”) en een zichtbare en actieve Diaconie (“naar buiten”). Als uitvloeisel van de plannen is eind 2015 de organisatie van het pastorale team in lijn gebracht met de ideeën erachter.

Onder het button ‘Kerkenraad’ vindt u het Beleidsplan 2015 – 2019, alsmede het Werkplan Diaconie.

Tekst vacature te beroepen predikant (40%) per 01-01-2016

Oproep: de kerkenraad heeft een profielschets voor de te beroepen predikant ontworpen.

Op de gemeenteavond van 19 november 2015 is deze uitgedeeld met het verzoek aan de gemeenteleden hierop eventueel te reageren. Ook de leden die niet aanwezig waren, nodigen we van harte uit een reactie te geven.

Eventuele opmerkingen, vragen etc. naar scriba.vloedschuur@gmail.com

Profielschets predikant Vloedschuurgemeente

Vacature – Gevraagd per 01-01-2016 – beginnende predikant in Heteren – Vloedschuurgemeente

De BeroepingsCommissie geeft haar eerste nieuwsbrief uit.

1e Nieuwsbrief Beroepingscommissie

Advertentie nieuwe predikant(e) voor de Vloedschuurgemeente