Nieuwe ontwikkelingen

Vloedschuur

 

 

Nieuwe ontwikkelingen: Beleidsplan 2015 – 2019; profielschets te beroepen predikant. In oktober 2015 heeft de Kerkenraad het Beleidsplan 2015 – 2019 vastgesteld.

De eerste contouren van de voornemens voor dit plan zijn eind november 2014 in 2 gemeentevergaderingen gepresenteerd en na intensieve inventarisatie en voorbereidingen in de taakgroepen en de colleges van de kerkenraad zijn 2 belangrijke focuspunten benoemd: aandacht voor de ouders én hun kinderen (“naar binnen”) en een zichtbare en actieve Diaconie (“naar buiten”). Als uitvloeisel van de plannen is eind 2015 de organisatie van het pastorale team in lijn gebracht met de ideeën erachter.

Onder het button ‘Kerkenraad’ vindt u het Beleidsplan 2015 – 2019, alsmede het Werkplan Diaconie.